”Vill Du ha tillgång till aktuell information om allt i ditt företag?”
Auto 2000 – märkesoberoende administrativt system för bilbranschen

Preab Datasystem Svenska AB har konstruerat ett administrativt system för bilbranschens logistikärenden, till hjälp och service för återförsäljarna.
Bilåterförsäljarens vardag består av en mängd administrativt arbete specifikt för branschen. Allt från order, fakturering, ekonomi och bokslut, till leveransbevakning, service och mycket annat, vilket kräver datakunnig personal.
Anpassat till denna bransch har företaget PREAB Datasystem Sverige AB, med dataingenjören Preben Andersen som uppfinnare och kreatör, skapat ett system benämnt Auto 2000, för att tillhandahålla den tjänst som kräver för ett underlättande av bilåterförsäljarnas arbete. Företaget startade med en programvara redan 1987 då Preben Andersen insåg behovet av en programvara, som kunde hantera en bilåterförsäljarnas administrativa rutiner. Genom den tekniska kunskapen fick bilbranschen sin egen kanal, för att överblicka försäljningsresultaten och all övrig statistik. Även mot kund sker order- och fakturering via systemet.
Programvaran fick namnet Auto 2000, som en indikation redan då, att det i framtiden var dator och internetuppkoppling som skulle styra flödesschemat. Att det blev just bilbranschen som fick tillgång till Prebens kunskaper var väl mest en slump, men också att behovet fanns. Idag använder etthundrafyrtio bilföretag systemet, det innebär att fjorton hundra användare hanterar det nästan dagligen. En totalintegrering som har blivit ett ovärderligt hjälpmedel.

Systemet märkesoberoende
För utveckling och service från Preab Datasystem Sverige AB, som är företagets fullständiga namn, krävs en personal på nio personer. Kontakten mellan bilföretagen och Preab styrs ofta från generalagenterna för respektive bilmärke, som gärna ser en enhetlig systemhantering mellan de olika återförsäljarna, och integreringen sker genom Preben Andersens försorg, endast mjukvaran.
Genom systemets installation garanteras en reservdelstillgång, att prislistor blir uppdaterade, och att utveckling och ständiga förbättringar sker samtidigt, till alla återförsäljare för ett specifikt märke. Systemet är inte märkesberoende vilket gör att det passar alla bilföretag. Man genomför användarträffar där såväl önskemål som utbildning tillgodoses. Utbildningen sker ute på bilföretagen, för dem som använder applikationen, ofta på kontoret i Motala. Numera hanteras systemet även på verkstadsgolvet - man kan genom datainformation via den nya programvaran kontrollera de elektroniska systemen, t ex hur mycket olja en bil konsumerar, vilket kan förändra lönsamhetskalkylen.
Här har man också tillgång till en så kallade HOT LINE som kan ge snabb service från Preab vardagar mellan 08.00-17.00.
Uppföljning av kvalitetssäkring för ISO-programmen rutiner är ett annat användningsområde av programvaran. I Helsingborg är Preben Andersen ensam om sin företagsidé, i hela landet finns endast två till tre konkurrenter.

Preab Datasystem Svenska AB

Bransch:
Data / Tjänster

Telefon: 042-164090

Hemsida:
www.preben.se

Adress:
Preab Datasystem Svenska AB
Bergavägen 1
25468 Helsingborg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN